Wat zijn branche-afspraken?

Branche afspraken
Per vastgesteld prioritair risico wordt een set van afspraken tussen werkgevers en werknemers vastgelegd in branche afspraken. In de branche afspraken worden algemene afspraken vastgelegd over:

  • de wijze waarop het risico beoordeeld wordt;
  • algemene beschermingsmaatregelen tegen het risico;
  • voorlichting over en opleiding in het omgaan met het risico en
  • preventief onderzoek om het effect van blootstelling aan het risico bij werknemers te kunnen volgen.