Hoe kies ik een oplossing?

De arbeidshygiënische strategie

Een werkgever die wil voldoen aan de doelvoorschriften die de Arbowet stelt, zal beheersmaatregelen treffen. Bij de keuze welke beheersmaatregel de werkgever wil toepassen moet hij de arbeidshygiënische strategie volgen.
Hierbij onderscheidt de Arbowet de volgende drie niveaus:

  • bronmaatregelen;
  • beperken overdracht / organisatorische maatregelen en
  • persoonlijke beschermingsmiddelen

Een werkgever die een risico wil beheersen dient eerst na te gaan of bronmaatregelen mogelijk zijn. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kiest de werkgever een maatregel op technisch / organisatorisch niveau. Pas als dat ook redelijkerwijs niet mogelijk is, mag de werkgever de werknemer beschermen door het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Bronmaatregelen
Het hoogste arbeidshygiënische niveau omvat de maatregelen die het gevaar voorkomen of helemaal wegnemen.
Bijvoorbeeld: een schadelijke stof door een niet schadelijke of minder schadelijke stof te vervangen. Dit zijn maatregelen aan de bron. Deze stap is de meest effectieve stap. Daarom hebben maatregelen aan de bron de voorkeur.

Beperken overdracht / organisatorische maatregelen
Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, kan het risico beperkt worden door met behulp van technische maatregelen de bron van de werknemers af te schermen. Ook kunnen collectieve en/of organisatorische maatregelen genomen worden.
Een bekend voorbeeld van een technische maatregelen is het afschermen van een machine. Het plaatsen van een afzuigsysteem in de werkruimte is een voorbeeld van een collectieve maatregel. Alle werknemers in een ruimte hebben voordelen van deze maatregel.
Lukt het niet een collectieve maatregel te nemen, dan kan de afzonderlijke werknemer beschermd worden. Een voorbeeld hiervan is het laten rouleren van een taak, bijvoorbeeld binnen een functie, zodat niet één werknemer het meest belastende werk doet. Deze maatregelen worden ook organisatorische maatregelen genoemd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als het echt niet lukt de blootstelling met de twee voorgaande stappen te verminderen of weg te nemen, dan is het nodig persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld adembescherming verstrekt worden bij het werken in een stoffige omgeving of gehoorbescherming in een lawaaiige omgeving. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis verstrekt worden en dienen ook geschikt te zijn.