Beknopte informatie hitte

Effect Hitte
Hittebelasting kan een gevolg van hoge temperaturen zijn maar ook van hoge luchtvochtigheid, veel straling en weinig wind. De mens moet onder al deze omstandigheden de lichaamstemperatuur toch rond de 37 °C kunnen houden. Bij een luchttemperatuur boven de 37 °C wordt inspanning steeds moeilijker. Het lichaam kan dan de warmte niet meer kwijt aan de omgeving.

Als gevolg van de hitte kan de fysieke prestatie afnemen. Het hart moet dan harder werken om warmte af te voeren, waardoor er minder capaciteit overblijft voor de inspanning bij de werktaak. Tijdens een periode van rust direct na inspanning met hittebelasting neemt het risico van flauwvallen toe.

Korte termijn effecten van hittebelasting
Op korte termijn zijn er 4 warmteziekten die onafhankelijk of in combinatie kunnen voorkomen bij blootstelling aan extreme hitte:

  • warmte uitslag;
  • hittekrampen;
  • hitte uitputting en
  • hitteberoerte.

Maatregelen Hitte
Artikel 6.1 van het Arbobesluit geeft aan dat de temperatuur dusdanig moet zijn dat het geen schade veroorzaakt. Globaal kan gesteld kan worden dat temperaturen boven 37 graden zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld in algemene zin door:

  • isolatie van de bron;
  • lokaal afzuigen van warmte en/of
  • toevoer koudere lucht door bijvoorbeeld ventilatie.

Print dit artikel