Beknopte informatie gevaarlijke stoffen

Effect gevaarlijke stoffen
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan een veelheid aan klachten bij medewerkers veroorzaken. De omvang van het effect is afhankelijk van de toxiciteit van de stof en van de aard, de mate en de duur van de blootstelling.

Jaarlijks zijn er in Nederland 0 tot 2 dodelijk ongevallen ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (Bron: monitor arbeidsveiligheid 2007).

De wijze waarop blootstelling aan stoffen bij het werk tot stand komt, is onder andere afhankelijk van:

  • de eigenschappen van de stoffen waar het om gaat;
  • de manier waarop het werk is georganiseerd;
  • de wijze waarop werkprocessen zijn vormgegeven en
  • de maatregelen die zijn genomen om blootstelling te voorkomen.

Manier van blootstelling
Gevaarlijke stoffen kunnen op drie manieren in het menselijk lichaam komen:

  • via inademing: stoffen kunnen via de longen in het bloed komen en zo andere plaatsen in het lichaam bereiken;
  • via de mond: met name door gebrekkige hygiëne kunnen gevaarlijke stoffen via de mond in het lichaam komen en
  • via de huid het lichaam binnendringen: stoffen kunnen daar lokaal effect geven of via het bloed op andere plekken in het lichaam terecht komen

Maatregelen gevaarlijke stoffen
Maatregelen zijn er uiteraard op gericht blootstelling van medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij wordt zo veel mogelijk de arbeidshygiënische strategie gebruikt.
 

Print dit artikel